Základní informace o spolupráci

Dohoda o konzultacích


S klienty obvykle uzavírám tuto Dohodu o konzultacích. Dohodu si prosím přečtěte na začátku spolupráce. V případě souhlasu dohodu potvrďte.

Sledování účinnosti terapie

Měření výsledků a hodnocení sezení

Škála měření výsledků

Vyplňte prosím před každým sezením.

Škála hodnocení sezení

Vyplňte prosím po každém sezení.