Vyberte projekt

Co Vás zajímá?

nahoru - personální rozvoj

Partner pro pomáhajících profesionály - akreditované kurzy, workshopy, supervize, mediace, metodická činnost

Michaela Frank

Psychoterapie a osobní rozvoj
Zakladatelka organizací nahoru - s lehkým srdcem a nahoru - personální rozvoj

nahoru - s lehkým srdcem

Nezisková organizace na podporu lidí s mentálním znevýhodněním v oblasti duševního zdraví a zdravých vztahů