O nás

Naše poslání, zásady a tým

Poslání

nahoru - s lehkým srdcem, z.ú.

Jsme neziskovou organizací, která vznikla
za účelem podpory lidí s mentálním znevýhodněním nebo jiným
psychosociálním znevýhodněním v oblasti duševního zdraví a zdravých
vztahů.

Naše zásady

Sedmero Íček

Idealismus

Sníme o dosažení vysokých etických standardů ve společnosti. Věříme v důležitost ideálů a nebojíme se k nim směřovat.

Individualita

Věříme v jedinečnost každého člověka a také v jedinečnost každé situace.

Iniciativa

Jsme odhodláni podílet se na ralizaci nových nápadů. Aktivně hledáme příležitosti k řešení problémů. Jsou nám vlastní činorodost a pracovitost.

Inkluze

Chceme přispívat k vytáření prostředí, kde mají lidí se zvláštními potřebami přístup k psychosociálním službám jako ostatní ve společnosti.

Inovace

Vnímáme nutnost reagovat na potřeby lidí s mentálním znevýhodněním v psychosociální sféře za využití nových způsobů práce. Ceníme si představivosti a kreativity.

Inspirace

Inspirace je všude kolem nás a je zdrojem nápadů a inovací. Tvůrčí myšlení je podle nás motivací k překonávání překážek a zlepšování procesů.

Integrita

Integrita je pro nás kvalitou, v níž spočívá dodržování pevných morálních principů, čestnost, poctivost a naplňování dalších etických hodnot.

Náš tým

Michaela Frank

Ředitelka

Jana Filípková

Předsedkyně správní rady

Hana Haisová Heryánová

Odborná manažerka