Ideální řešení pro týmy

Facilitace

Když chcete něco

zlepšit

Facilitace je spoluvytváření bezpečného prostoru pro hledání vlastních způsobů nalezení řešení tak, aby byli, pokud možno, všichni účastníci spokojení. 

Vyjádřete se

Facilitace

Facilitace v mém pojetí

Facilitace není „jenom“ vedení porad, je to synergie dovedností jako je vedení rozhovoru, kladení správných otázek, zachycení toho podstatného, řešení sporů a nedorozumění, motivace, ocenění a tak by se dalo pokračovat.

Nejčastější situace, které řeším

Mějte svého

facilitačního průvodce

Když je pro Vás ve skupině důležité téma, potřebujete přijmout správné a efektivní rozhodnutí a stanovit si způsoby, jak jej dosáhnout. Když je pro vás důležité, aby se všichni podíleli na procesu, chápali a přijali výsledek.

01

Konsensuální proces

Konsensuální proces a zapojení všech účastníků vede k vyšší spokojenosti s přijatým rozhodnutím

02

Vyšší motivace

Možnost vyjádřit svůj názor a aktivně se zapojovat zvyšuje motivaci účastníků při plnění úkolů.

03

Společné výstupy

Výsledek spolupráce zvyšuje spoluzodpovědnost za jeho realizaci.

“Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr příznivý.”

Michel De Montaigne, francouzský spisovatel

Zajímá vás více informací?

Nezávazná poptávka

Zanechte nám zprávu. Co nejdříve se vám ozveme zpět.

Není možné, aby člověk efektivně facilitoval skupinu, jíž je členem

Proč zvolit právě mě

Nespornou výhodou využití externího facilitátora je jeho nezaujatost pro řešený obsah a jednotlivé účastníky, což přispívá k tomu, aby se vztahy v týmu nebo skupině nenarušovaly a eliminovaly se projevy vzájemných sympatií nebo antipatií.co

Je facilitace se mnou pro Vás?

Michaela Frank

Michaela Frank

Facilitátorka, mediátorka, psychoterapeutka, supervizorka, koučka