nahoru

Vzdělávání

Vzdělávání na

míru

Kurzy a workshopy probíhají v místě zadavatele. Vzdělávací akce jsou realizovány po domluvě se zadavatelem tak, aby zohledňovaly individuální potřeby organizace.

Pro sociální služby

Akreditované kurzy

Individuální plánování podpory člověka v kontextu případové práce

Akreditace č. A2023/0585-SP/PC/VP
Lektorka: Mgr. Michaela Frank, DiS.
Délka: 8 hodin

Anotace: Kurz Individuální plánování podpory člověka v kontextu případové práce je koncipován tak, aby účastníci porozuměli smyslu a významu individuálního plánování, chápali souvislosti individuálního plánování v kontextu případové práce s člověkem a poskytováním kvalitní sociální služby. Kurz provází účastníky tématy rolí v individuálním plánování, fázemi individuálního plánování a nabízí inspiraci v oblasti nástrojů, které k individuálnímu plánování slouží. Kurz je veden interaktivní formou, kdy lektorka pracuje se zkušenostmi a postoji účastníků kurzu, kteří mají možnost prodiskutovat aktuální otázky spojené s individuálním plánováním ze své praxe.

Psaní záznamů a práce s dokumentací klienta

Akreditace č. A2023/0586-SP/PC/VP
Lektorka: Mgr. Michaela Frank, DiS.
Délka: 8 hodin

Anotace: Kurz Psaní záznamů a práce s dokumentací klienta podporuje účastníky v pochopení smyslu normativní povinnosti vést písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby a uvědomění si návaznosti dokumentace v jednotlivých fázích individuálního plánování. Kromě tohoto kontextuálního rámce je kurz zaměřen na rozpoznání a osvojení schopnosti sepsání kvalitního záznamu ve smyslu kritérií užitečnosti, objektivnosti, srozumitelnosti a dalších. Účastníci mají možnost reflektovat svou praxi ve vedení záznamů a práci s nimi skrze záznamy poskytnuté na kurzu a především vlastní záznamy účastníků, které je jim doporučeno si přinést. V průběhu kurzu je akcentován důraz na respektující přístup ke klientům, který se skrze práci s dokumentací průběžně projevuje.

Ostatní

Kurzy

Efektivní a asertivní komunikace

Etika v sociálních službách

Respektující a empatický přístup v sociálních službách

Naše

Workshopy

Základy sebekoučinku

Jak zvládat vyhrocené situace

Jak říkat věci lépe