Co mi dává

smysl

„Kam zaměříme pozornost, tam se děje změna.“ Platí to obousměrně, jak v pozitivním, tak i v negativním. Proto zaměřuji pozornost k tomu, co je mi v životě užitečné a co mi dává smysl.

Tohle jsem já

Hana Haisová Heryánová

Něco o mně

Ke své práci přistupuji s pokorou a otevřeností. Obecně se ráda nechávám inspirovat novými přístupy a věřím, že myšlenka dokáže změnit svět. Považuji se za šťastlivce, neboť se na své cestě životem setkávám se skvělými lidmi. Mimo jiné jsou to i kolegové z Dalet institutu, kterým tímto děkuji za nabourávání dogmat a otvírání hlavy pro nové myšlenky.

Celý svůj profesní život pracuji s lidmi. Moje práce mě baví a zároveň hodně učí. V průběhu let jsem pochopila, že není důležité, zda jsem v neziskovém, či podnikatelském sektoru, nebo se dělíme do cílových skupin. Jedno máme společné, jsme originální lidé s touhami, potřebami, motivacemi a pestrým potenciálem.

Mimo práci vnímám jako velký zdroj přírodu. Mám ráda hory a často si zde chodím utříbit myšlenky a pročistit hlavu. Mezi mé oblíbence patří Velký Javorník. Přesto, že není nejvyšší, stále zde dýchá stará turistická tradice s překrásnými výhledy na dominanty Beskyd.

Vzdělání

↑ UTB ve Zlíně – obor sociální pedagogika (Mgr.)

↑ CMTF UPOL Olomouc – obor sociální politika a sociální práce (Bc.)

↑ VOŠ sociální Olomouc – obor sociální práce a sociální pedagogika (DiS.)

Výcviky

↑ Supervizní výcvik  – Na řešení orientovaná supervize (430 h)

↑ Komplexní psychoterapeutický výcvik zaměřený na řešení (710 h)

↑ Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (160 h)

↑ Akademie pro personalisty I., II.

↑ Psychiatrické minimum I., II., III.

Kurzy

↑ Dramaterapie v pomáhajících profesích

↑ Řešení konfliktů, komunikace s problémovými klienty, mediace

↑ Týmová komunikace

↑ Řízení lidských zdrojů

↑ Hodnotící a motivační pohovory se zaměstnanci

↑ Leadership

↑ Krizová intervence

↑ Reteaming – koučování

↑ Psychosomatika CŽV UPOL

Další relevantní pracovní zkušenosti

↑ Metodik práce s osobami s mentálním a duševním postižením

↑ Integrativní podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

↑Mentor a lektor v oblasti duševního zdraví a rozvoje

↑ Psychoterapeut

↑ Supervizor

↑ Sociální pracovník

↑ HR specialista