Protože pracovní spokojenost souvisí s celkovou životní spokojeností, je tady

Supervize

Je potřeba umět se o sebe

postarat

Na psychoterapeuta se obvykle obracejí lidé  při řešení obtížných životních situacích nebo když si přejí ve svém životě změnu.

Pro pomáhající pracovníky

Supervize

Moje filosofie

Jsem supervizorkou uplatňující ve své praxi přístup orientovaný na řešení (Solution Focused Approach), který se řadí do mezi postmoderní systemické směry. Velmi blízko mám také k humanismu.

Poskytuji

Supervize s

přesahem

V rámci svého zaměření na řešení konfliktů, náročných situací a projevů chování, rozvoj zdravých mezilidských vztahů a komunikaci, po domluvě sociálním službám k těmto tématům poskytuji také případové konzultace s prvky mentoringu.

01

Žádoucí změny

Věřím, že změny v našich životech jsou nevyhnutelné. Díky psychoterapii má člověk větší možnost ovlivnit to, aby se tyto změny děly žádoucím způsobem.

02

Respekt

Věřím, že v našem životě děláme to nejlepší, čeho jsme v danou chvíli schopni .Zásadní hodnotou, kterou se řídím, je respekt k člověku v jeho individualitě. 

03

Vztah a bezpečí

Věřím, že to kým jsme, se utváří ve vztazích s jinými lidmi. Usiluji o vytváření bezpečného vztahu, kde máte prostor rozvíjet Vaše přání a spokojenost ve svém každodenním životě.

Nemusíte na to být sami

Proč zvolit právě mě

Kromě sebe mohu díky své účasti v supervizním výcviku nabídnout spolupráci s týmem supervizorů, což umožňuje širší paletu supervizních aranžmá, jako jsou například reflektující týmy. Jedná se o velmi užitečný nástroj, který je obvykle příliš nákladný a náročný na organizaci. Pokud o to máte zájem, se mnou jej máte v ceně mé supervize.

Jak pracuji?

Některé z myšlenek, které mě inspirují

Michaela Frank

Michaela Frank

Supervizorka, psychoterapeutka, mediátorka, koučka, lektorka

Ať práce přináší radost a smysl, ne trápení a pochyby.

Domluvte si termín

Supervizní setkání

Zanechte mi Vaše kontaktní údaje. Co nejdříve se Vám ozvu zpět.
Michaela